bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zadania Zakładu

Zakład wykonuje zadania użyteczności publicznej gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

1. Do zadań Zakładu należy:

  • administracja komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz komunalnymi lokalami użytkowymi,
  • konserwacja i kształtowanie zieleni miejskiej,
  • oczyszczanie miasta, utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta,
  • prowadzenie składowiska odpadów komunalnych i zbieranie nieczystości stałych i płynnych,
  • produkcja wody i konserwacja urządzeń wodnych, sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody,
  • przyjmowanie i oczyszczanie ścieków na oczyszczalni miejskiej, sprawdzanie jakości ścieków oczyszczonych,
  • konserwacja cieci i urządzeń kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków,
  • świadczenie usług pogrzebowych i utrzymanie cmentarza komunalnego.

2. Oprócz działalności statutowej Zakład może prowadzić działalność gospodarczą o profilu zbliżonym do działalności statutowej wyłącznie w zakresie użyteczności publicznej.Opublikował: Ewa Pawłowska
Publikacja dnia: 30.09.2013
Podpisał: Ewa Pawłowska
Dokument z dnia: 30.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 288