bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

O Zakładzie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie zwany dalej „Zakładem” utworzony został Uchwałą Nr XVIII/112/04 Rady Miasta Dynowa z dnia 23 stycznia 2004 roku w wyniku połączenia:
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie;
- Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie;
- Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków w Dynowie;
w jeden zakład budżetowy.

Zakład wykonuje zadania użyteczności publicznej gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.Opublikował: Ewa Pawłowska
Publikacja dnia: 30.09.2013
Podpisał: Ewa Pawłowska
Dokument z dnia: 30.09.2013
Dokument oglądany razy: 5 296