bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej  w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Zakładu,
  2. udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Sekretariacie Zakładu.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Ewa Pawłowska
Publikacja dnia: 30.09.2013
Podpisał: Ewa Pawłowska
Dokument z dnia: 30.09.2013
Dokument oglądany razy: 4 589